top of page
  • OZAN GÜLHAN & ERDEM OKTAR

Gollum davasında karar açıklandı

ORTA DÜNYA

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


DOSYA NO : 2015/14466932558

KARAR NO : 2015/33664804287

[C. SAVCILIĞI

ESAS NO] : 2015/23698858665GEREKÇELİ KARAR

ORTA DÜNYA MİLLETİ ADINAHÂKİM SİCİL NO : 359687

KÂTİP SİCİL NO : 348473


DAVACI : Orta Dünya K.H.


KATILAN : Saruman AKDOĞAN (O.D. Kimlik No: 20.905.937.667)

Yüzük Sk., İki Kule, A Blok, K:35 D:69 (Fangorn Ormanı yanı)

Isengard/Orta Dünya


VEKİLİ : Av. Ozan Gülhan ORKGİL

Kara Kapı Mah., Goblin Meydanı, No: 2, D:5, Beylikdüzü/İST.


SANIK : Legolas OKÇUOĞLU (O.D. Kimlik No: 20.235.845.447)

2255 Sk., No:2, D:1 Kuyutorman/Orta Dünya


MÜDAFİİ : Av. Erdem Oktar ELFBAŞI

Hobbit Cad., Shire Ormanı Plaza, K:5, D:12, Konak/İZMİR


SUÇ : Hakaret (Orta Dünya Ceza Kanunu, m.125)


SUÇ TARİHİ : 05.03.2015


SUÇ YERİ : Facebook/Orta Dünya


KARAR TARİHİ : 08.12.2015


Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda;


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:


Orta Dünya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen iddianame gereğince sanığın hakaret suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.


Katılan beyanında; “Savcılığa vermiş olduğum şikâyet dilekçesini aynen tekrar ederim. Isengard Ak Büyücüler Derneği ile Uruk-Haileri Güzelleştirme Derneği’nin başkanıyım. Başta büyücülük olmak üzere hizmet sektörün birçok alanında görev almış ve birçok ilki başarmış bir kişiyim. Özellikle kilit, papaz ve ölü toprağı büyülerim ile tanınmaktayım. Mart ayının beşinci gününün şafağında, Facebook hesabıma girdiğimde şüpheli Legolas Okçuoğlu’nun, iç ve dış güzellik açısından ibretlik olduğu tüm Orta Dünya tarafından kabul edilmiş Gollum İncirlimis ile benim resimlerimi aynı karede kullandığını gördüm. Bu, eleştiri sınırlarını aşarak çok çirkin bir saldırı oluşturmaktadır. Alenen bir hakarettir. Şikâyetçiyim, uzlaşmak istemem.” ifadelerini kullanmıştır.


Sanık savunmasında; “Gollum İncirlimis ile Saruman Akdoğan’ın birbirine benzetildiği ve bu nedenle hakaret suçunun işlendiği yönündeki iddia temelsizdir. Öncelikle belirtmek isterim ki, resimlerdeki kişi Gollum İncirlimis değil, Smeagol İncirlimis’dir. Smeagol neşeli ve sevimli bir karakterdir. İddiaların aksine, kötü, işbirlikçi, katil, hırsız veya kindar biri değildir. Diğer yandan resimdeki kişinin Gollum İncirlimis olduğu düşünülse dahi; Gollum, Orta Dünya Anayasası tarafından hakları ve özgürlükleri garanti altına alınmış olan bir yurttaştır. Farklılıklarıyla birlikte aynı Orta Dünya toplumu içerisinde yaşamanın her yurttaşın anayasal hakkı olduğundan hareketle katılanın Gollum’a benzetildiği için kendisine hakaret edildiği iddiası, en başta Sayın Gollum İncirlimis’e hakaret içeriği taşımaktadır. Katılanın fiziksel ya da kişilik olarak kendisinden farklı ya da farksız herhangi bir Orta Dünya yurttaşına benzetilmesi karşısında geliştirdiği tavır, kendisinden başka tüm Orta Dünya ırklarını ötekileştirici, dışlayıcı bir nitelik taşımakla birlikte, nefret suçu kapsamına da girmektedir. Öte yandan güzellik, çirkinlik, iyilik ve kötülük kavramlarının izafi kavramlar olduğunun altını çizmekle birlikte, Gollum İncirlimis’in hangi açıdan çirkin, hangi açıdan kötü olduğu da izaha muhtaçtır. Katılanın çok gelişkin olduğunu düşünmediğimiz estetik değer yargıları tüm Orta Dünya toplumuyla aynılaştırılamayacağından, tamamen izafi olan söz konusu estetik yargıların da hükme esas alınabilir bir yanının bulunmadığı görülebilecektir. Bu nedenle öncelikle beraatimi, aksi halde hüküm oluşturulması halinde hakkımda CMK’nın 231. maddesinin uygulanmasını talep ederim.” ifadelerini kullanmıştır.


Savunma tanığı Smeagol İncirlimis beyanında; “Gösterilen resimler Gollum’a değil, bana aittir. Kendimce çekici bir erkeğim. Saruman Akdoğan’dan daha yakışıklı olduğumu düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştır.


Bilirkişiler Aragorn Yüreklibatur, Gimli Kısaparmak ile Gandalf Aksakal tarafından hazırlanan raporda; “Dosyadaki resimlerin Gollum İncirlimis’e ait olup olmadığının ve eğer ona aitse kötü bir karakter olup olmadığının, resimler vasıtasıyla katılana hakaret edilip edilmediğinin tespiti için görevlendirilmiş bulunmaktayız. Göz boyu, ağız açıklığı, tavuk yemek gibi kriterler kapsamında resimlerin Gollum İncirlimis’e mi, Smeagol İncirlimis’e mi ait olduğu tam olarak tespit edilememiştir. Ancak resimler Gollum İncirlimis’e ait dahi olsa, kişilik haklarına saldırı veya hakaret vasfını haiz değildir. Gollum İncirlimis de Orta Dünya’nın saygın bir yurttaşıdır. Saruman Akdoğan ile eşit haklara sahiptir. Güzellik, çirkinlik, iyilik ve kötülük kavramlarının izafi kavramlar olduğu ortadadır. Ünlü bir şahsiyet olan Saruman Akdoğan’ın bu noktada eleştirilere açık olması lazımdır. Resimlerin paylaşılmasının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.” denilmiştir.


Dosya içerisindeki tüm delillerin takdir ve değerlendirilmesi sonucunda, olay tarihinde sanığın Facebook üzerinden katılana hakaret ettiği iddiası ile kamu davası açılmıştır. Her ne kadar sanığın hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılması talep edilmiş ise de, şikâyete konu resimlerin yan yana konulmasının hakaret suçunun unsurlarını taşımadığı, bilirkişilerin hazırlamış olduğu rapor neticesinde mahkememizde Gollum İncirlimis’in de Orta Dünya’nın saygın bir yurttaşı olduğu yönünde kanaat oluştuğu, buradan hareketle bir Orta Dünya Büyücüsü’nün eşit haklara sahip bir yurttaşa benzetilmesinin hakaret suçu sayılamayacağı, yayınlanan resimlerin hukuka uygunluk sınırları içinde kaldığı gerekçeleriyle sanığın atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir. Aşağıdaki biçimde hüküm kurulmuştur.


HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Dava konusu eylemde hakaret suçunun unsurları oluşmadığından sanığın atılı suçtan BERAATİNE,

2- Orta Dünya Adli Emaneti’nde kayıtlı; sanık Legolas Okçuoğlu’na ait olduğu belirtilen bir adet dizüstü bilgisayar, klavye, mouse ve steteskopun sanığa İADESİNE,

3- Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair, ilgililerin tefhim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe ile başvurmak veya zabıt kâtibine beyanda bulunarak tutanağa geçirtmek suretiyle temyiz yolu açık olmak üzere, katılan Saruman Akdoğan ve vekili Av. Ozan Gülhan Orkgil ile sanık Legolas Okçuoğlu ve müdafii Av. Erdem Oktar Elfbaşı’nın yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 08.12.2015Kâtip 348473 Hâkim 359687

e-imzalıdır e-imzalıdır68 görüntüleme
bottom of page